Byens Smørrebrød & Sandwich Arbejder på at implementere FN´s Verdens mål i vores forretningsstrategi.

Hvad er FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af Verdens Stats – og Regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN´s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Byens Smørrebrød & Sandwich, har valgt at arbejde med følgende mål:

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle

Hvordan får vi det ind i vores dagligdag?

Annemette Aagaard er medlem af Code of Care Task Force gruppen i Hedensted, hvor vi arbejder på at tage et socialt ansvar og samtidig sikre engagement og økonomisk vækst.

Hvorfor

Fordi vi ikke accepterer menneskeligt spild!

Hvordan

Vi tager et socialt ansvar, sammen dig!

 

Hvad

Kan Code of Care gøre for dig og din virksomhed?

 

Hvordan hjælper vi andre mennesker, tilbage til job? Hvordan får vi arbejdsglæden tilbage?

Hvordan løfter vi i flok? Byens Smørrebrød beviser dagligt, at det kan lade sig gøre og samarbejdet fungere.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs – og produktionsformer

Ved at have en klar strategi med vores affaldssystemer – og affaldshåndtering vil vi sætte fokus på hvordan vi genanvender vores affald bedst muligt i samarbejde med Daka Refood.

Alt vores grønt – og madaffald bruges i produktionen af biogas, et grønt og CO2 venligt alternativ til forbrænding

Friture – og stegeaffald genanvendes som andengenerationsbiodiesel som er en grøn erstatning for de fossile brændstoffer.

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag: 08.00-19.00

Lørdag & Søndag: 10.00-19.00

Helligdage 10.00 – 19.00
31.12 er der åbent fra 10.00 – 14.00
Vi holder lukket den 24.12 & 01.01

LEVERING – MAD UD AF HUSET

Hedensted by:
75 kr

Løsning, Ølsted, Daugaard og omegn:
150 kr

Vejle, Horsens, Juelsminde:
300 kr

NAVIGATION

FIND OS

SE KONTROLRAPPORT